MUHAMMED B. HANEFİYYE’NİN EHLİ BEYT FERTLERİYLE İLİŞKİLERİ

  • Hüseyin Güneş Şırnak Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Anahtar Kelimeler: İslam Tarihi, İbn Hanefiyye, Ehli Beyt, Şiâ, Alevî

Özet

Muhammed b. Hanefiyye, Ali b. Ebî Tâlib’in, Benî Hanîfe kabilesine mensup eşi Havle bint Cafer el-Hanefiyye’den oğludur. Hasan ve Hüseyin’den sonra yaş itibariyle onun en büyük erkek çocuğudur. Hz. Ömer’in hilafeti sırasında 16/637 yılında doğmuş ve Emevî halifesi Abdülmelik b. Mervân zamanında 81/700 tarihinde vefat etmiştir. Etkisi gönümüze kadar devam eden olayların meydana geldiği bir dönemde yaşamıştır. Cemel, Sıffin ve Nehrevân savaşlarında aktif olarak yer almıştır. Kerbela Vakasında başta kardeşi Hüseyin b. Ali olmak üzere çok sayıda yakınlarını kaybetti. Bu çalışmada Muhammed b. Hanefiyye’nin söz konusu dönemde cereyan eden olaylarda müdahil olan Ehli Beyt fertleriyle olan münasebetleri incelenecektir. Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve onların çocuklarıyla ilişkileri esas alınarak Ehli Beytin bir bütün olarak o dönemde nasıl bir görüntü çizmiş oldukları tespit edilecektir.

Yazar Biyografisi

Hüseyin Güneş, Şırnak Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
1999’da Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2003 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı’nda yüksek lisansını, 2009’da Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslâm Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı İslâm Tarihi Bilim Dalı’nda doktorasını tamamladı. 1999-2010 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam-hatip, vaiz ve ilçe müftüsü olarak vazife yaptı. 2010 yılında Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü İslâm Tarihi Anabilim Dalı’nda Yrd. Doç. Dr. olarak atandı. 2014 yılında Doçent ünvanını aldı.
Yayınlanmış
2017-12-14