AZERBAYCAN TÜRK KÜLTÜRÜNDE İLKBAHAR BAYRAMI

  • Türkan ARIK Iğdır Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı

Özet

  Bu makale; Azerbaycan Türkleri arasında her sene büyük bir coşku ile kutlanan ilkbahar bayramını konu edinmektedir. Bayram kışın bitmesi, doğanın uyanması ile alakalı olarak düzenlenmektedir. Makalenin esas amacı; bayram ayında doğada olan değişiklikler, bayrama hazırlık, celimeler adı ile bilinen çerşembeler hakkında bilgi vermek ve bayram günlerinde yapılan uygulamaları belirtmektir. Aynı zamanda Türk halklarının yaşamış oldukları coğrafyalarda düzenlenen ilkbahar şenliklerinin benzer ve farklı yönlerini incelemek, merasimler arasında kültürel bağlantıların olup olmadığını tespit etmektir.Yöntem olarak konu ile ilgili olan ana kaynaklara ve kaynak kişilerden derlenmiş olan bilgilere istinaden araştırma yapılmıştır. Kaynak kişilerden derlenmiş olan bilgiler kaynaklarla mukayese edilerek incelenmiş, bayram günlerinde düzenlenen merasimlerin uzun yıllardan beri Azerbaycan Türkleri arasında uygulandığı tesbit edilmiştir. Nahçıvan bölgesinde yapılan bayram hazırlıkları, semeni ile ilgili inanışlar, semeni helvasının yapılması hakkında bilgiler verilmiş, aynı zamanda İlkbahar bayramı, “Bayram Toyu”, “Han Bezeme”, “Köse-Köse”, “Godu-Godu” merasimlerinin düzenlenmesi açıklanmıştır. Bahsedilen bayram ve merasimler yılın bereketli olması ve insanların sağlıklı, huzurlu olması için kutlanmıştır. Özellikle semeni helvasının yapılması ve onunla ilgili inanışlar halk arasında halen varlığını korumaktadır. Araştırma sonucunda Nevruz adı ile bilinen bayramın çok eski zamanlardan beri Türkler arasında İlkbahar bayramı olarak kutlandığını ve benliğinde saklamış olduğu bin yıllık inanışları günümüze kadar ulaştırdığı anlaşılmıştır.

Yazar Biyografisi

Türkan ARIK, Iğdır Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı
Adı ve Soyadı: Türkan ARIK GADİRZADEUnvanı: Yrd.Doç.Dr.Doğum Yeri: Nahçıvan /AzerbaycanDoğum Tarihi: 24.03.1981Yabancı Dili: Rusça           İLETİŞİM BİLGİERİTel: 0 543 275 33 88e-mail: turkan.gadirzade@gmail.com EĞİTİM BİLGİLERİLisans: Nahçıvan Devlet ÜniversitesiYüksek Lisans: Nahçıvan Devlet Üniversitesi        Doktora: Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nahçıvan BölümüDoçentlik: Azerbaycan Bilimler Akademisi, Tarih, Etnografya ve Arkeoloji Enstitüsü  GÖREV ALDIĞI PROJELER1.2002- 2006 Yıllarında Nahçıvan’da Bulunan Gemikaya ve Çevresinde Bilimsel Araştırmaların Yapılması.2.2006-2008 Yıllarında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Hudutları İçinde Yer Alan Tarih ve Kültür Varlıklarının Korunması ve Pasaportlaştırılması.3.2006- 2013 Yıllarında Nahçıvan’ın Ordubat İlçesinde Yapılan Haraba-Gilan Arkeoloji Kazı çalışmalarında bulunmak Ulusal ve Uluslararası dergilerde yayınlanmış 40 yakın makalesi Nahçıvan Abideleri Ansiklopedisi bölüm yazarlığı ve iki kitabı bulunmaktadır. 
Yayınlanmış
2019-03-15